Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 6. do 12. 9. 2010

Pondělí 6. září 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setká

v 11.00 hodin s delegací z Dobré vody vedenou starostkou obce.

 

Úterý 7. září 2010

Během dne jednají poslanecké kluby

V úterý dne 7. září 2010 v 10.30 hodin v místnosti č. 120 přivítá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová prezidenta republiky Václava Klause, který během 4. schůze Poslanecké sněmovny přednese projev.

Fototermín: v 10.30 hod. místnost 120, Sněmovní ulice č. 4.
Sraz fotografů a kameramanů: v 10.25 hod. v prostorách foyeru Poslanecké sněmovny.
Vzhledem k povaze této akce se u zúčastněných pracovníků tisku předpokládá společensky vhodný oděv.

Tisková konference KSČM v 10.45 hodin v novinářském atriu

4. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 11.00 hodin

a bude případně pokračovat v následujících dnech

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

2. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tisková konference ODS ve 13.00 hodin v novinářském atriu

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

15 minut po skončení schůze PS

1. Informace ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga k plánovanému uzavírání zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí

2. Státní závěrečný účet za r. 2009 - kapitola Ministerstvo zahraničních věcí

Uvede: Ing. Jaromír Plíšek, generální sekretář MZV

Zpravodaj: posl. K. Konečná

 

Středa 8. září 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setká

s předsedou Parlamentu Grónska Josefem Motzfeldtem a jeho delegací

na pracovním obědě od 12.30 hodin v Zrcadlovém salónku.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme izraelského velvyslance v České republice pana Jaakova Levyho v 15 hodin.

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

 1. Schválení programu schůze

9.15 hodin

2. SZÚ 2009 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. Jaroslav Plachý

10.00 hodin

3. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009 – tisk 12.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. Jaroslav Plachý

10.45 hodin

4. SZÚ 2009 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad.

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. Milan Urban

11.30 hodin

5. SZÚ 2009 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv.

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj: posl. Pavel Hojda

13.00 hodin

6. SZÚ 2009 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. Jan Husák

13.30 hodin

7. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 tisk 4.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. Jan Husák

14.15 hodin

8. SZÚ 2009 – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Předkládá: zástupce ÚOHS Zpravodaj: posl. Cyril Zapletal

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

9.00-9.30 hod.

1. Porada předsedy s místopředsedy výboru

9.30-9.35 hod.

2. Schválení programu jednání

9.35-10.30 hod.

 1. Strategie boje proti extremismu v roce 2009 /sněmovní tisk 5/
 2. Odůvodní: ministr vnitra ČR

  Zpravodaj: posl. J. Černochová

  10.30-10.50 hod.

 3. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně v roce 2010 /sněmovní tisk 10/
 4. Odůvodní: náměstek MO ČR

  Zpravodaj: posl. V. Klučka

  10.50-11.10 hod.

 5. Informace o nasazení sil a prostředků resortu MO v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 13/

Odůvodní: náměstek MO ČR

Zpravodaj: posl. A. Seďa

11.15-12.30 hod.

6. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2009 - kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad

Odůvodní: ředitel NBÚ

Zpravodaj: posl. P. Hulinský

13.30-14.30 hod.

7. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2009 - kapitola 305 Bezpečnostní informační služba ČR

Odůvodní: ředitel BIS ČR

Zpravodaj: posl. M. Pecina

14.30-15.30 hod.

8. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2009 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část vězeňství za rok 2009

Odůvodní: ministr spravedlnosti, GŘ Vězeňské služby

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

15.30-16.30 hod.

9. Zřízení podvýborů

10. Volba předsedů podvýborů

16.30-17.00 hod.

11. Plán zahraničních cest

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

1. – 3. Sdělení předsedkyně, stanovení podvýborů, zvolení předsedů podvýborů

10.30 hodin

4. Závěrečný účet kapitoly 361 - Akademie věd za rok 2009

odůvodní: zástupce AV, MF

zpravodaj: posl. Z. Bezecný

11.00 hodin

5. Závěrečný účet kapitoly 321 - Grantová agentura ČR za rok 2009

odůvodní: zástupce GA, MF

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

11.30 hodin

6. Závěrečný účet kapitoly 377 - Technologická agentura ČR za rok 2009

odůvodní: zástupce TA, MF

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

12.00 hodin

7. Závěrečný účet kapitoly 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 odůvodní: zástupce RTV, MF

zpravodaj: posl. W. Bartoš

14.00 hodin

8. Seznámení výboru s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Josefem Dobešem

9. Závěrečný účet kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2009 odůvodní: zástupce MŠMT, MF

zpravodajka: posl. V. Bohdalová

Ústavně právní výbor – v místnosti č. 55

od 10.15 hodin

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009

kapitola 358 - Ústavní soud ČR

Odůvodní zástupce Ústavního soudu ČR

Zpravodaj posl. Pavel Staněk

11.00 hodin

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009

kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů ČR

Odůvodní zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpravodaj posl.. Pavel Staněk

11.30 hodin

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009

kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Pavel Staněk

Zemědělský výbor – v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

 1. Zahájení

od 10.10 hodin

2. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Uvede: zástupce ČÚZK

Zpravodaj: posl. L. Skopal

od 10.55 hodin

3. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. J. Papež

od 11.40 hodin

4. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009 - Státní zemědělský intervenční fond Uvede: zástupce SZIF

Zpravodaj: posl. L. Skopal

od 12.25 hodin

 1. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009 (sněmovní tisk č. 6) Uvede: zástupce MZe
 2. Zpravodaj: posl. J. Papež

  od 13.00 hodin

 3. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009 (sněmovní tisk č. 31)
 4. Uvede: zástupce MZe

  Zpravodaj: posl. P. Kováčik

  od 13.40 hodin

 5. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 (sněmovní tisk č. 32) Uvede: zást.Pozemkového fondu

Zpravodaj: posl. J. Papež

8., 9. Rozhodnutí o počtu a náplni podvýborů, rozhodnutí o počtu členů podvýborů

Kontrolní výbor – v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 11.00 hodin

 1. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 12.00 hodin

 1. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 1/1/
 2. Uvede: prezident NKÚ. F. Dohnal

  Zpravodaj: posl. V. Koníček

  od 12.30 hodin

 3. Projednání návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na volbu nové členky Nejvyššího kontrolního úřadu

Uvede: prezident NKÚ. F. Dohnal Přizvána: Ing.J. Halamková

Ustavení podvýborů

Výbor pro sociální politiku – v místnosti č. 48, tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 12.00 – 14.00 hodin

 1. Státní závěrečný účet za rok 2009 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Lesenská

2.– 5. Návrh na ustavení podvýborů, sdělení předsedy výboru, různé, návrh termínu a pořadu 3. schůze výboru

15.00 - 16.00 hodin

6. Úvodní zpráva ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o legislativních záměrech a připravovaných změnách v resortu MPSV

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj – v místnosti č. 211B

od 12.30 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2009,

kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jiří Petrů

13.15 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2009, kapitola územních rozpočtů.

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Milada Halíková

14.00 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2009, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl.Zdeňka Horníková

14.45 hodin

Ustavení podvýborů, stanovení termínu 4. schůze výboru, různé


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 2 (8. září 2010)
Ústavně právní výbor
č. 3 (8. září 2010)

 

Čtvrtek 9. září 2010

Poslanecký klub ČSSD a Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pořádají

Mezinárodní konferenci o statutu veřejné prospěšnosti

od 9.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1.

Rozpočtový výbor – v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 345 – Český statistický úřad

Uvede: představitel ČSÚ

Zpravodaj: posl. I. Svoják

od 9.30 hodin

2. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 312 - Ministerstvo financí

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Uvede: vedoucí KPR

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 10.30 hodin

4. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 303 – Senát

Uvede: představitel Senátu

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 11.00 hodin

5. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna

Uvede: představitel PS

Zpravodaj: posl. R. Fiala

od 11.20 hodin

5a) Žádost vlády o schválení návrhu rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2011

Uvede: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 11.30 hodin

6. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv

Uvede: představitel MF

pravodaj: posl. B. Sobotka

od 12.00 hodin

7. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 396 – Státní dluh Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 12.30 hodin

8. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 14.00 hodin

 1. Zpráva o inflaci/III v roce 2010 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí) (tisk 51) Uvede: zástupce ČNB
 2. Zpravodaj: posl. M. Doktor

  od. 14.30 hodin

 3. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi ČR a Indickou republikou o změně Dohody mezi ČR a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic (tisk 14) Uvede: představitel MF
 4. Zpravodaj: posl. M. Vostrá

 5. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (tisk 19)
 6. Uvede: představitel MF

  Zpravodaj: posl. M. Vostrá

 7. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi ČR a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi ČR a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (tisk 20)
 8. Uvede: představitel MF

  Zpravodaj: posl. M. Vostrá

 9. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou ČR a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (tisk 34)
 10. Uvede: představitel MF

  Zpravodaj: posl. M. Vostrá

  od 15.00 hodin

 11. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou ČR a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou ČR a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (tisk 35)
 12. Uvede: představitel MF

  Zpravodaj: posl. M. Vostrá

 13. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou ČR a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 14. (tisk 36) Uvede: představitel MF

  Zpravodaj: posl. M. Vostrá

  od 15.30hodin

 15. Rozpočtová opatření

Hospodářský výbor – v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

9. SZÚ 2009 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. František Sivera

10.00 hodin

10. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 – (tisk 37)

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. František Sivera

11.00 hodin

11. SZÚ 2009 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. Ladislav Velebný

13.00 hodin

12. Podvýbory hospodářského výboru

14.00 hodin

13. SZÚ 2009 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. Květa Končická

14.30 hodin

14. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2009) – (tisk 3) Předkládá: zástupce EGAP

Zpravodaj: posl. Jan Bureš

15.00 hodin

15. Informace o podpořeném financování za rok 2009 – (tisk 2)

Předkládá: zástupce ČEB

Zpravodaj: posl. Jan Bureš

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

9.30-11.00 hod.

 1. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2009 - kapitola 314 Ministerstvo vnitra ČR

Odůvodní: ministr vnitra ČR, policejní prezident

Zpravodaj: posl. J. Bauer

13. Informace ministra vnitra ČR o koncepci resortu

11.00-12.00 hod.

14. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 21/

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

Odůvodní: ministr vnitra ČR

14.10-14.20 hod.

15. Návrh termínu a pořadu příští schůze VOB (tj. 6. a 7. 10. 2010) např. Koncepce ministra obrany a seznámení s resortem (Komorní Hrádek??)

14.20-16.00 hod.

16. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2009 - kapitola 307 Ministerstvo obrany České republiky

Odůvodní: ministr obrany ČR, NGŠ AČR

Zpravodaj: posl. Z. Boháč

Výbor pro zdravotnictví - v místnosti č. 48 - "Konírna", Malostranské nám. 7

od 10 hodin

 1. Úvodní zpráva ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. o legislativních záměrech a připravovaných změnách v resortu MZ
 2. Státní závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2009 – Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR
 3. Odůvodní: zástupce MZ

  Zpravodaj: poslanec A. Michalík

 4. Návrh na ustavení podvýborů VZ (diskuse o počtu podvýborů, jejich náplni a počtu členů)
 5. Sdělení předsedy výboru

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

10. Seznámení výboru s ministrem kultury Jiřím Besserem

11. Závěrečný účet kapitoly 334 - Ministerstvo kultury za rok 2009

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. V. Jandák

12. Závěrečný účet Státního fondu kultury České republiky za rok 2009

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. I. Levá

13. Závěrečný účet Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2009 odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. D. Filipi

Výbor pro sociální politiku – výjezdní zasedání v budově MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2

11.00 - 14.00 hodin

7. Pracovní setkání členů výboru pro sociální politiku na Ministerstvu práce a sociálních věcí (Jednání s ministrem J. Drábkem, náměstky a řediteli odborů, představení hlavních agend, seznámení s organizační strukturou MPSV)

Výbor pro životní prostředí – v místnosti č. 49 / přízemí, Sněmovní 1

9.30 hod.

 1. Závěrečný účet kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí za rok 2009
 2. Zpravodaj: posl. Ing. arch. Václav MENCL

  Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

  10.30 hod.

 3. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2009
 4. Zpravodaj: posl. Ing. Ladislav ŠINCL

  Odůvodní zástupce Státního fondu životního prostředí

  11.00 hod.

 5. Závěrečný účet kapitoly 348 - Český báňský úřad za rok 2009
 6. Zpravodaj: posl. Ing. Radim FIALA

  Odůvodní zástupce Českého báňského úřadu

 7. Stanovení podvýborů
 8. Volba předsedů podvýborů
 9. 14.00 hod.

 10. Seznámení s vedením a činností Ministerstva životního prostředí
 11. Různé

Organizační výbor - schůze začíná ve 11.00 hod. v místnosti č. 106

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme diplomaty cizích zemí v České republice od 17.00 hodin ve Státních aktech.

 

Pátek 10. září 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)