Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 8. 2010

Pondělí 9. srpna 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 10. srpna 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

3. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

a bude případně pokračovat v následujících dnech

Návrh pořadu:

Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Hospodářský výbor - v místnosti č. 205, Sněmovní 1

15 minut po skončení schůze PS

Informace o projektu tunelu Blanka, při jehož těžbě se v noci na 6. července sesunula půda. Přizván je předseda Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímek, ředitel odboru městského investora pražského magistrátu Ivo Toman, ředitel Divize 2 firmy Metrostav Miloslav Hadrava a Jindřich Cigánek z Vysoké školy báňské.

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

po skončení schůze PS

Schválení programu

Zveřejnění seznamu Vojenského zpravodajství Ústavem pro studium totalitních režimů

Odůvodní: ministr obrany ČR, ředitel VZ, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

50 minut po skončení schůze PS

Informace ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

k plánovanému uzavírání zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 2 (od 10. srpna 2010)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 2 (10. srpna 2010)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 2 (10. srpna 2010)
Výbor pro životní prostředí
č. 2 (10. srpna 2010)

 

Středa 11. srpna 2010

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

schůze výboru se koná následujícího dne po dni, ve kterém bude ukončena

3. schůze PS

od 9.00 hodin

Informace o podpořeném financování za rok 2009 (tisk 2)

Uvede: zástupce MF a ČEB

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 9.30 hodin

Informace o pojišťování vývozu se státní podporou (tisk 3)

Uvede: zástupce MF a EGAP

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 10.00 hodin

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2009/2010 (tisk 16)

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 10.30 hodin

Zpráva o výkonu dohledu nad finačním trhem v roce 2009

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 11.00 hodin

Zpráva o inflaci/II v roce 2010 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí)

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 11.30 hodin

Návrh časového harmonogramu projednání vládního návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Uvede: posl. P. Suchánek

od 11.45 hodin

Volba stálých zpravodajů jednotlivých přikázaných kapitol státního závěrečného účtu a státního rozpočtu

Uvede: posl. P. Suchánek

od 12.00 hodin

Rozhodnutí o počtu a náplni podvýborů

Rozhodnutí o počtu členů podvýborů

Stanovení podrobnějších vnitřních pravidel jednání rozpočtového výboru

Rozpočtová opatření

Organizační výbor - od 13 hodin v A106.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zahraniční výbor
č. 3 (11. srpna 2010)

 

Čtvrtek 12. srpna 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová

se v Mariánských Lázních od 19.30 hodin zúčastní slavnostního zahajovacího koncertu 51. ročníku Mezinárodního festivalu Frederika Chopina, který bude tento rok věnován památce obětí polského leteckého neštěstí u Katyně.

 

Pátek 13. srpna 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Sobota 14. srpna 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová

se od 11.30 hodin zúčastní slavnostního zahájení oslav 650. výročí od první písemné zmínky o obci Oslavička na Žďársku.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)