Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 5. 2010

Pondělí 17. května 2010

Pod záštitou poslance Miloslava Souška se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

„Malíři Vysokomýtska“

v 18.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Kancelář Poslanecké sněmovny a nakladatelství Arbor vitae pořádají

slavnostní zahájení výstavy

Petr Kvíčala – Maloval jsem pro papeže

v 19.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 18. května 2010

Před zahájením schůze jednají poslanecké kluby

79. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 10.00 hodin
(a případně může pokračovat i v následujících dnech)

Návrh pořadu:

Zákony – vrácené prezidentem republiky

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), sněmovní tisk 1021/3/ - vrácený prezidentem republiky

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 939/6/ - vrácený prezidentem republiky

Zákon – zamítnutý Senátem

Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/5/ - zamítnutý Senátem

Zákony – vrácené Senátem

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně záko­na č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, /sněmovní tisk 756/7/ - vrácený Senátem

5. Návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/3/ - vrácený Senátem

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a některé další zákony /sněmovní tisk 833/4/ - vrácený Senátem

Zákony - třetí čtení

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení

9. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /tisk 994/ - třetí čtení

10. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení

11. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Čt 9.00 – 11.00 h

12. Ústní interpelace Čt 14.30 – 18.00 h

Kontrolní výbor v místnosti č.22

10 minut po skončení jednání PS

Informace o aktuálním stavu kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Tisková konference poslaneckého klubu KSČM se uskuteční v 9.40 hodin v atriu

Tisková konference ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové na téma výživné

a tabulky soudců se uskuteční v 10.30 hodin v atriu

Tisková konference ČSSD se koná od 13.00 hodin v atriu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 44 (18. května 2010)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 12 (18. května 2010)

 

Středa 19. května 2010

 

Čtvrtek 20. května 2010

 

Pátek 21. května 2010

Pod záštitou poslankyně Kláry Slámové se uskuteční

seminář EU, euro a řecká zkušenost

od 10.00 do 11.30 hodin v místnosti č.55

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)