Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 10. do 16. 5. 2010

Pondělí 10. května 2010

Předseda ústavně právního výboru Marek Benda společně

s nadací Hanns-Seidel- Stiftung pořádá

konferenci na téma

„Je kancléřský systém řešením politické nestability v ČR?“

od 10.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 108

1. blok 10: 00 – 11: 15 hodin

Dr. Iván Halász - Ústav státu a práva Maďarské akademie věd

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. JUDr. Jan Kysela Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph .D. – Právnická fakulta Masarykovy univerzity

2. blok 11: 30 – 13: 00 hodin

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph .D., LL.M. - Fakulta právnická Západočeské univerzity

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. – CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph .D. – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Mgr. Ladislav Vyhnánek - Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Tisková konference poslaneckého klubu Strany zelených k financování politických stran se uskuteční ve 13.00 hodin v atriu

 

Úterý 11. května 2010

Tisková konference poslance Martina Bursíka se uskuteční ve 14.00 hodin v atriu

 

Středa 12. května 2010

Tisková konference ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky a člena Stálé komise PS pro rodinu Petra Bratského k zahájení třetího ročníku celostátní soutěže „Obec přátelská rodině“

se uskuteční od 13.00 hodin v místnosti č. 106

 

Čtvrtek 13. května 2010

Iuridicum Remedium pod záštitou předsedy ústavně právního výboru

Marka Bendy pořádá

seminá ř na téma

Politická práva a bránící se demokracie

Dochází v ČR k nepřiměřenému omezování politických práv ?

od 10.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 55

Organizační výbor - schůze začíná v 10.00 hod. v místnosti č. 106

 

Pátek 14. května 2010

Ve dnech 13. – 16. května navštíví Českou republiku delegace zahraničního výboru Arménské republiky vedená místopředsedou Národního shromáždění Samvelem Nikoyanem .

Z programu:

14. května

11.00 – 11.45 hodin v místnosti č. 23

jednání delegace s místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem

14.00 – 14.45 hodin v místnosti č. 104

jednání delegace s 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)