Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 5. do 11. 11. 2007

Pondělí 5. listopadu 2007

Zlínský kraj a agentura Czech Tourism pod záštitou poslance Tomáše Úlehly pořádá

Seminář

„Moravská jantarová stezka - to nejlepší z Moravy“

od 15.00 hodin v místnosti č. 106

Kancelář Poslanecké sněmovny ve spolupráci
s Domovem Petra a Základní školou speciální Mačkov
a Lomnickou společností přátel dětí zdravotně postižených - Rváček pořádá

slavnostní zahájení výstavy
Dům, ve kterém bydlí slunce

Anna Křížová - Obrazy

Šimon Pikous - Fotografie

v 18: 00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

Výstava fotografií

„Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové“

pod záštitou předsedy výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Lišky

probíhá ve dnech 29. října - 9. listopadu v prostorách atria

Delegace podvýboru pro vězeňství (K. Šplíchal, T. Kladívko, L. Ježek a A.Černý) navštíví ve dnech 4. - 7.11.2007 Dánsko.

Z programu: Jednání na Ministerstvu spravedlnosti, návštěva státních věznic ve Vridsløselille a u Horserødu, setkání se členy parlamentního právního výboru.

Delegace ústavně-právního výboru (S.Křeček, Z. Jičínský, J. Rybínová, J. Morava) navštíví ve dnech 5.-7.11. 2007 Vídeň.
Z programu: jednání s Ústavním výborem Národní rady, přijetí na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti, u Nejvyššího a Ústavního soudu.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 8

 

Úterý 6. listopadu 2007

Společná delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny (M. Kala, H.Šedivá, M.Benda a D. Kafka) a Senátu Parlamentu České republiky navštíví ve dnech 6. – 7. listopadu 2007 Slovensko.

Z programu: Setkání se členy Výboru NR SR pro neslučitelnost funkcí a Mandátového a imunitního výboru NR SR, jednání na generální prokuratuře.

Delegace Stálé komise PSP ČR pro sdělovací prostředky (P. Pleva, I. Levá, O.Zubová a Z. Škromach) navštíví ve dnech 6. – 9. listopadu 2007 Řím.
Z programu: jednání ve veřejnoprávní televizi RAI – návštěva redakce TG1 (televizní noviny Rai Uno), setkání s představiteli Úřadu pro záruky v oblasti komunikací, setkání s ředitelem tiskové agentury ANSA a se šéfredaktorem zahraniční redakce, jednání na Ministerstvu komunikací, jednání s Parlamentní komisí pro obecné směřování a pro dohled nad službami radia a televize.

Poslaneckou sněmovnu navštíví delegace Výboru pro zahraniční styky, obranu, komunikaci a informatiku Sněmovny reprezentantů Parlamentu Indonésie, v jejímž čele je předseda výboru Theo Leo Sambuaga.

Z programu:

11.30 – 12.30 jednání s výborem pro obranu

12.30 – 14.00 pracovní oběd se členy zahraničního výboru

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Projednávání petice za zachování Úrazové nemocnice v Brně (čj. 44/P/07 a další)

16.40 hodin

2. Návrh rozpočtu Kanceláře VOP na rok 2008 – kapitola 309

Uvede: . Otakar Motejl, VOP

Zpravodaj: posl. Jiří Carbol

17.10 hodin

3. Návrh rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2008 - kapitola 304

Uvede: J. Novák, vedoucí Úřadu vlády Zpravodaj: posl. Hana Orgoníková

17.40 hodin

4. Návrh rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů na rok 2008 - kapitola 343

Uvede: Igor Němec, předseda ÚOOÚ

Zpravodaj: posl. Helena Mallotová

18.10 hodin

5. Záměr zahraničních akcí petičního výboru na rok 2008

18.25 hodin

6. Volba nového předsedy podvýboru pro národnostní menšiny

18.35 hodin

7. - 9. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

19.00 hodin

10. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Podvýbor RV pro finanční trhy a loterie v místnosti č. 56

od 14.00 hodin

Mezinárodní parlamentní seminář

k situaci v Barmě,

konaný ve spolupráci se společností Člověk v tísni a pod záštitou Petra Bratského, Marka Bendy, Jana Hamáčka, Tomáše Duba, Kateřiny Jacques a Cyrila Svobody

od 9: 00 hodin v místnosti č. 108

Hospodářský výbor pořádá

Kulatý stůl na téma

Národní soustava povolání

od 10.00 - 12.00 hodin v místnosti č. 55

 

Středa 7. listopadu 2007

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 345 - Český statistický úřad

Uvede: představitel ČSÚ

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 9.40 hodin

2. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 312 - Ministerstvo financí

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

od 10.30 hodin

3. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Uvede: vedoucí KPR

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 11.10 hodin

4. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Uvede: vedoucí KPS PČR

Zpravodaj: posl. P. Hrnčíř

od 11.50 hodin

5. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 303 - Senát Parlamentu

Uvede: vedoucí KS PČR

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 13.00 hodin

6. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 396 – Státní dluh

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 13.40 hodin

7. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 397 – Operace státních finačních aktiv

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 14.30 hodin

8. Další zprávy (individuálně nezařazené)

9. Rozpočtová opatření

10. Informace z podvýborů

11.-12.Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 16.00 hodin výjezdní zasedání v budově České národní banky

13. Informace České národní banky o přípravě na vstup do Eurozóny

Informace ČNB k vývoji ekonomiky a jejích základních ukazatelů v roce 2007 včetně predikce inflačního cíle ČNB na rok 2008; v rámci tohoto bodu bude projednána i Informace České národní banky o inflaci – říjen 2007.

Uvedou: zástupci ČNB

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

Informace předsedy výboru pro finanční trhy o činnosti výboru

Uvede: předseda výboru J. Rusnok

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Schválení programu schůze.

9.15 hodin

2. SR 2008 – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. V. Jakubková

10.00 hodin

3. SR 2008 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR.

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

11.00 hodin

4. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 – tisk 310. Předkládá: zástupce SFDI

Zpravodaj : posl. K. Sehoř

13.00 hodin

5. SR 2008 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost .

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. K. Korytář

13.45 hodin

6. SR 2008 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. M. Šimonovský

14.30 hodin

7. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden – červen 2007 – tisk 302.

Předkládá: zástupce EGAP

Zpravodaj: posl. M. Melčák

15.00 hodin

8. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 – tisk 303.

Předkládá: zástupce ČEB

Zpravodaj: posl. M. Melčák

15.30 hodin

9. SR 2008 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví.

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. M. Kala

16.15 hodin

10. SR 2008 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad.

Předkládá: zástupce ERÚ Zpravodaj: posl. J. Špika

Výbor pro evropské záležitosti výjezdní zasedání - Karlovarský kraj

od 18.30 hodin

setkání s vedením města Cheb a zástupci Ekonomické fakulty Západočeské univerzity Plzeň v Chebu

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 9.05 - 10.05 hodin

Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2008 kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad

Odůvodní: ředitel NBÚ Dušan Navrátil

Zpravodaj: posl. Jan Klas

10.05 -10.45 hodin

Informace o výběrovém řízení na kolové obrněné transportéry

Odůvodní: nám. ministryně obrany J. Kopřiva

10.45 -11.30 hodin

Informace o přezbrojení novými terénními středními automobily

Odůvodní: nám. ministryně obrany J. Kopřiva

12.30 -13.15 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákonem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územ, ním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ), a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, /tisk 295/

Odůvodní: předsedkyně St. úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Zpravodaj: posl. Milan Bičík

13.15 -14.15 hodin

Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území ČR

Odůvodní: nám. ministryně obrany M. Barták

14.15 -16.30 hodin

Další přikázané zákony

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 48 - „Konírna“, Malostranské nám. 7/19

od 10.00 - 12.00 hodin

1. Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví Odůvodní: zástupce MZ a MF

Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008

(sněmovní tisk 299) - kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Úvodní slovo: Karel Večeře, předseda ČÚZK

Zprav. zpráva: posl. Petr Zgarba

od 11.00 hodin

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (sněmovní tisk 299) - kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. Jiří Papež

od 14.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,

o Pozemkovém fondu České republiky , (sněmovní tisk 286)

Úvodní slovo Petr Gandalovič, ministr zemědělství a předseda prezídia PF Zprav.zpráva: posl. František Novosad

15.00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, /sněmovní tisk 287/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl.Pavel Bohatec

Informace předsedy výboru

Stálá komise pro bankovnictví výjezdní zasedání v budově ČNB

od 16.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 11

 

Čtvrtek 8. listopadu 2007

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

Uvede: představitel MF Zpravodaj: posl. V. Votava

od 9.30 hodin

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (sněmovní tisk 250) - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Urban

od 10.00 hodin

16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu , která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007 (sněmovní tisk 279)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

od 10.15 hodin

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, (sněmovní tisk 257)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 10.45 hodin

18. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007 (tisk 339)

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2007

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B.Sobotka

od 11.15 hodin

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu , ve znění pozdějších předpisů (tisk 321)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Informace Ministerstva financí o průběhu privatizace Lázeňského sanatoria Thermal, Karlovy Vary

Uvede: nám. ministra financí I. Fuksa

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 9.30 hodin

2. Zpráva o průběhu převzetí majetku delimitovaného Ministerstva informatiky

Uvedou: zástupci MV, MPO, MMR

Zpravodaj: posl. L. Ježek

MMR – J. Houdek (řed. sekce ministra)

od 10.30 hodin

3. Zpráva o aktuálním stavu příprav na ukončení činnosti České konsolidační agentury k 31. 12. 2007 a převodu majetku a závazků na Ministerstvo financí

Uvede: generální ředitel ČKA

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MF, předseda dozorčí rady ČKA

od 11.00 hodin

4. Informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přezkumu postupu Vězeňské služby ČR při zadání a vyhodnocení výběrových řízení investičních akcí k zabránění nedovolené komunikace vězněných osob: Věznice Příbram, Věznice Nové Sedlo, Věznice Vinařice, Jiřice, Oráčov, Rýnovice, Kynšperk

Uvede: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 14.00 hodin

5. Zpráva Správy státních hmotných rezerv o realizaci přijatých nápravných opatření na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/04 – Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv

Uvede: předseda SSHR

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Plán zahraničních aktivit kontrolního výboru na rok 2008

Uvede: posl. V Koníček

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

11. Vládní návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – tisk 273.

Předkládá: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. Z. Lhota

9.45 hodin

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele , zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tisk 305.

Předkládá: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. V. Aubrecht

10.30 hodin

13. SR 2008 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Předkládá: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. J. Plachý

11.30 hodin

14. SR 2008 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv.

Předkládá: zástupce SSHR Zpravodaj: posl. P. Hojda

Výbor pro evropské záležitosti výjezdní zasedání - Karlovarský kraj

od 9.30 hodin

jednání s českými a německými zástupci Euregia Egrensis a zástupci sousedních měst

13.15 hodin

prohlídka území Chebu, kde se realizoval společný projekt Chebu a Marktredwitz "Krajinná výstava bez hranic"

15.00 hodin

prohlídka území "Krajinné výstavy bez hranic" v Marktredwitzu

19.30 hodin

setkání se zástupci Okresní hospodářské komory Cheb a podnikateli Karlovarského kraje

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

9.00 - 11.00 hodin

6. Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola 307 Ministerstvo obrany Střednědobý rozpočtový výhled, dlouhodobý výhled 2020/2025

Odůvodní: ministryně obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová, náčelník GŠ AČR
gen. Ing. Vlastimil Picek

Zpravodaj: posl. Ing. Michael Hrbata

11.00-11.45 hod.

7. Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území ČR

Odůvodní: ministryně obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová, náměstek MZV Tomáš Pojar

11.45-12.45 hod.

předpokládaná přestávka na oběd

12.45-12.55 hod.

8. Schválení termínu a programu příští schůze VO (16. 1. 2008, středa)

Sdělení předsedy a různé

12.55-13.45 hod.

9. Detailní záměr transformace AČR

Odůvodní: ministryně obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová, náčelník GŠ AČR
gen. Ing. Vlastimil Picek

13.45-14.40 hod.

10. Zpráva o stavu reformy ozbrojených sil ČR a vyhodnocení

Odůvodní: ministryně obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová, náčelník GŠ AČR
gen. Ing. Vlastimil Picek

14.40-15.30 hod.

11. Důsledky posunu operačních schopností z roku 2012 na r. 2018 v oblasti politickovojenské a ekonomické

Odůvodní: ministryně obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová, náčelník GŠ AČR
gen. Ing. Vlastimil Picek

15.30-16.15 hod.

12. Příprava na předsednictví EU v r. 2009 z pohledu resortu Ministerstva obrany ČR a cílů Ministerstva obrany ČR, výhled zahraničních misí na r. 2008-2012

Odůvodní: ministryně obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová, náčelník GŠ AČR
gen. Ing. Vlastimil Picek

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.30 hodin

Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 , sněmovní tisk 317

Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl. Tomáš Kvapil

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008 , tisk 318.

Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl.Tomáš Kvapil

Návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl. Z. Horníková

14.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., sněmovní tisk 259

Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl. J. Krupka

15.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra .

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

16.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola územních rozpočtů.

Předkladatel: MF

Zpravodaj: posl. Radko Martínek

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Návrh Státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 348 – Český báňský úřad

Zpravodaj: posl. Vladimír Dlouhý

Odůvodní zástupce Českého báňského úřadu

10.00 hodin

2. Návrh státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj: posl. Vlastimil Aubrecht

Odůvodní zástupce MŽP

11.00 hodin

3. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2008

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

Odůvodní zástupce MŽPa Státního fondu životního prostředí

11.45 hodin

4. Vládní návrh na vydání zákona, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (tisk 296)

Zpravodaj: posl. Tomáš Úlehla

Odůvodní zástupce MŽP

13.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (tisk 277)

Zpravodaj: posl. Vlastimil Aubrecht

Odůvodní zástupce MŽP

14.15 hodin

6. Vládní návrh na vydání zákona, o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (tisk 322)

Zpravodaj: posl. Ladislav Libý

Odůvodní zástupce MŽP

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Podvýbor KV pro kontrolní systémy v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 13.30 hodin

Ve dnech 8. – 13. listopadu 2007 navštíví Prahu delegace poslanců Sněmovny reprezentantů Iráku, vedená místopředsedou Sněmovny reprezentantů Khalidem Al-Atiyou.

Z programu 8. listopadu: pracovní večeře s místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem

První pražský seminář o dopadech holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století . Pořádá Spolek akademiků Židů u příležitosti výročí Křišťálové noci.

Sněmovní 1, sál č. 205 - od 8.00 hodin.

 

Pátek 9. listopadu 2007

Předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky Vítězslav Jandák pořádá

ve spolupráci s Asociací provozovatelů mobilních sítí

odborný seminář na téma

„DVB - H: budoucnost, směřování, možnosti“

od 9.00 - 12.45 hodin v místnosti č.108

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM za podpory a ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera, Výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy Univerzity, partnerem v rámci projektu „EP Generation“ pořádá

Mezinárodní konferenci na téma

Evropský parlament – směrem k parlamentní demokracii v EU?

Pod záštitou Výboru pro evropské záležitosti

od 15.00 hodin v místnosti č. 108

Podvýbor HV pro letectví a kosmonautiku v místnosti č. 232

od 9.00 hodin

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch
v místnosti č. C109 od 8.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 2

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)