Aktuality

Setkání nad zajímavými knižními tituly - 3 (7. 12. 2016)
Varšavské povstání 1944 v knize "Chtěli jsme být svobodní"

V pondělí 21. listopadu 2016 jsme v rámci započatého cyklu podvečerních odborných setkávání přivítali vzácné hosty z Varšavy. Diskuze pořádáné společně s Ústavem pro studium totalitních režimů, Polským institutem v Praze a Národním muzeem v Praze se zúčatnily osobnosti  bytostně spojené se vznikem Muzea Varšavského povstání (Muzeum Powstania Warszawskiego), které je v současnosti jedním z největších a nejúspěšnějších projektů polské politiky v oblasti přístupu k vlastním národním dějinám po roce 1989.

S přítomnými se o své zkušenosti s vytvořením Muzea Varšavského posvtání podělili zástupce jeho ředitele Paweł Ukielski a členka vedení přípravného týmu, jenž měl vznik muzea na starosti, Lena Dabkowska-Cichocka, jež je rovněž státní tajemnicí pro kulturu Kanceláře prezidenta, poslankyní Sejmu a v současnosti zmocněnkyní pro rozvoj nově vznikajícího Muzea polských dějin.

V úvodu večera představil ředitel pražského Polského institutu Maciej Ruczaj knihu "Chtěli jsme být svobodní. Příběhy z Varšavského povstání", kterou vydalo občanské sdružení Pant a na jejímž vzniku se podílel právě jeden z hostů -  Paweł Ukielski.

Účastnící se v diskuzi dále věnovali širším souvislostem vzniku Muzea Varšavského povstání ve světle jeho vůdčí myšlenky, která hledala odpověď na otázku, zda má historické muzeum vychovávat občany, nebo klást nesnadné otázky týkající se dějin vybraného společenství. Rozprava zavedla přítomné i k situaci polského a českého muzejnictví a otázkám prostupování politiky a historie.

Detaily o knize zde:
http://www.eshop-moderni-dejiny.cz/chteli-jsme-byt-svobodni

ISP (příhlásit)