Aktuality

Informace z PK 2/2018 (9. 2. 2018)
Nově přístupná digitální knihovna - Central and Eastern European Online Library

Vážení a milí čtenáři a uživatelé Parlamentní knihovny,

nabízíme Vám nově zakoupenou digitální knihovnu, kde najdete e-knihy a odborné časopisy zaměřené na střední a východní Evropu. E-knihovna CEEOL je přístupná v interní síti Poslanecké sněmovny a Senátu, tzn. přímo z Vašeho počítače nebo ve studovnách  Parlamentní knihovny. Je velmi snadno "ovladatelná", ale samozřejmě se Vám v případě potřeby rádi pokusíme pomoci.

Vstup do CEEOL je zde nebo přes webové stránky Parlamentní knihovny - E-zdroje informací - Zahraniční databáze, bez vstupního hesla. Po ukončení práce v e-knihovně se prosím odhlašte (log out vpravo nahoře).

Souhrnný přehled databází, digitálních knihoven a portálů, které obsahují dokumenty s právní, parlamentní a další tematikou, najdete zde.

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (CEEOL) je digitální knihovna, která zpřístupňuje odborné a vědecké časopisy, knihy a šedou literaturu ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na humanitní a společenské vědy (browse by subjects). Plné texty jsou ve formátu PDF. Zastoupeni jsou též čeští a slovenští vydavatelé. Excerpováno je i několik časopisů ze západních zemí (Německo, Francie ad.), které jsou zaměřené na oblast střední a východní Evropy.

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY má nastaveno velmi pohodlné vyhledávání konkrétních dat (autora, název, téma, klíčová slova ad.) nebo pohodlné listování v tématech nebo v celém čísle časopisu. Při vyhledávání si uživatel též může vybrat jazyky (angličtina, čeština, slovenština, polština, srbština, ruština, ukrajinština ad.) a typ publikace (kniha, kapitola, článek, celé číslo časopisu).


UKÁZKA ZAJÍMAVÝCH PUBLIKACÍ (ČLÁNKŮ, KNIH, SBORNÍKŮ…)

* Parlament

LYONS, Pat. "Jsou čeští poslanci ježci, nebo lišky?". Politologická revue 2, 2008:3-20.

CHARVÁT, Jakub. "Judikatura Ústavního soudu ČR v otázce voleb do Parlamentu ČR". Politologická revue 2, 2012:81-98.

KAVĚNA, Martin a Eva TETOUROVÁ. "Ke dvěma interpretačním problémům euronovel jednacího řádu Poslanecké sněmovny (institut vyjádření Poslanecké sněmovny, institut projednání nominací)". Acta Universitatis Carolinae Iuridica 4, 2013:153-164.

KOPEČEK, Lubomír a Petra Svačinová. "Kdo rozhoduje v českých politických stranách? Vzestup nových politických podnikatelů ve srovnávací perspektivě". Středoevropské politické studie 2, 2015:178-211.

Vstup do CEEOL je zde nebo přes webové stránky Parlamentní knihovny - E-zdroje informací - Zahraniční databáze, bez vstupního hesla. Po ukončení práce v e-knihovně se prosím odhlašte (log out vpravo nahoře).

* Uprchlíci, migranti

KURZEJA, Florentyna and Marelena BLICHARZ. "Challenges and threats to Polish migration policy. The system of public assistance dedicated to foreign migrants in contemporary Poland". Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu 1:129-146.

BERGER, Johannes and Ludwig Strohner. "Economic Analysis of the Refugee Influx to Austria". Border Crossing 1, 2017:1-12. 

BEZOUŠKOVÁ, Lenka. "(Ne)rovné postavení muže a ženy v islámském rodinném právu". Acta Iuridica Olomucensis, 2010, Vol. 5, No. 1, pp. 51–61. 

* Zahraniční politika

SYLLOVÁ, Jindřiška. "Vliv přímé prezidentské volby na celistvost zahraniční politiky České republiky". Acta Universitatis Carolinae Iuridica 4, 2011:43-52.

STRÁŽAY, Tomáš. "Ukrajina ako spúšťač existenciálnej krízy V4? Ďalšiu otázku, prosím!" IN: Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2014

* Evropská unie

Barbara Ratecka. "Die Österreicher zu Verstehen... Österreichs Beziehung zur Frage der EU-Erweiterung". International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal (IS) 1, 2016:71-84.

* Ekonomie

HEISBOURG, François and Jacques RUPNIK (et al.) "European Balcans?" IN: Readings in European Security. Volume 3, 2005. 

* Kriminalita

"Twenty-five Sides of a Post-communist Mafia State". Budapest: CEU Press. 2017.

* Historie

MICHÁLEK, Slavomír. "Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN". Bratislava: SAV, 2008.

ISP (příhlásit)