Aktuality

Informace z PK 10/2017 (25. 10. 2017)
Pavel Tigrid (1917 - 2013) - 100. výročí narození

Dne 27. října 2017 uplyne 100 let od narození Pavla Tigrida, novináře, esejisty
a výrazné osobnosti české emigrace

 

 

Pavel Tigrid, vlastním jménem Pavel Schönfeld, se narodil a vystudoval v Praze.
V r. 1939 odešel do Londýna, kde působil v českém vysílání BBC. Vrátil se v červnu 1945. Podruhé odešel z Československa v únoru 1948 a aktivně se zapojil do činnosti vysílání Svobodné Evropy, nejprve ve Frankfurtu, později v New Yorku. Zde v říjnu 1956 založil politickou a literární revue Svědectví, s podtitulem Čtvrtletník pro politiku a kulturu. Do Svědectví Tigrid přispíval a nadále je řídil spolu s redakčním kruhem i v Paříži, kam se přestěhoval v roce 1960.
Svědectví, s osobností Pavla Tigrida nerozlučně spjaté, se stalo hlavní politickou a kulturní tribunou československého exilu šedesátých až osmdesátých let 20. století.
Na konci r. 1990 přenesl Tigrid Svědectví do Prahy a jeho vydávání pak uzavřel v r. 1992.
Od r. 1990 žil Pavel Tigrid střídavě ve Francii a v Čechách, kde působil jako poradce Václava Havla.
V letech 1994 - 1996 byl ministrem kultury ČR.

Zemřel 31. srpna 2003 ve francouzském Héricy. V r. 2007 mu byla odhalena pamětní deska v Praze a v Paříži.

Zdroj podrobných informací:
Slovník české literatury po roce 1945 a jeho kapitoly:

Z fondů Parlamentní knihovny k osobnosti Pavla Tigrida nabízíme:


Info_PK_2017_10.pdf (Dokument PDF, 179 KB)ISP (příhlásit)