Digitální badatelna

Archiv Poslanecké sněmovny je nyní na začátku procesu skenování vybraných archivních materiálů (dokumenty parlamentní činnosti, fotografie), které by měly být postupně zpřístupňovány pomocí specializovaného software v připravované Digitální badatelně.

Digitální badatelna tvořená naskenovanými dokumenty z archivního fondu bude vytvářet potřebnou nadstavbu ke stávajícímu Digitálnímu repozitáři, aby všichni zájemci měli k dispozici ucelený přehled všech potřebných materiálů ke studiu historických období našeho parlamentarismu.

Archiválie v depozitáři Detail archiválie - podací deník z r. 1931

Navigace sekce Digitální badatelna

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)