58. výroční zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze
Kongresové centrum Praha, 9. – 12. listopadu 2012

Poslanecká sněmovna a Senát PČR budou hostiteli 58. výročního zasedání PS NATO, které se bude konat v prostorách Kongresového centra Praha ve dnech 9. – 12. listopadu 2012. Parlamentní shromáždění NATO je meziparlamentní organizací, která sdružuje zákonodárce členských a partnerských zemí Severoatlantické aliance a vytváří fórum pro vzájemný dialog národních parlamentů o aktuálních branně-bezpečnostních, politických a ekonomických otázkách (více informací o PS NATO na www.nato-pa.int)

Výroční zasedání je pro PS NATO stěžejní akcí roku – účastníci nejprve v rámci jednotlivých výborů (Politický výbor, Výbor pro obranu a bezpečnost, Výbor pro civilní dimenzi bezpečnosti, Výbor pro ekonomii a bezpečnost, Výbor pro vědu a technologii) projednávají odborné zprávy zaměřené na specifické body současné agendy Severoatlantické aliance, na jejichž základě posléze připraví politická usnesení, která jsou schvalována na plenární schůzi poslední den zasedání. Výsledná usnesení jsou adresována Severoatlantické radě a vládám a parlamentům členských států NATO. Výročního zasedání se obvykle zúčastňuje cca 700 osob, vedle poslanců a senátorů členských i partnerských zemí NATO vystupují na zasedáních jednotlivých výborů rovněž nejvyšší představitelé civilní i vojenské struktury NATO a státní představitelé hostitelské země (ministr zahraničí, ministr obrany, náčelník generálního štábu armády aj.).

Vyvrcholením výročního zasedání bude plenární schůze v pondělí 12. listopadu, na které dle zavedených zvyklostí vystupují nejvyšší státní představitelé hostitelské země a generální tajemník NATO. V souvislosti s 10tiletým výročím od summitu NATO v Praze v r. 2002, na němž  bylo rozhodnuto o přizvání 7 nových států ke vstupu do NATO, pozval předseda PS NATO Karl A. Lamers na letošní výroční zasedání do Prahy prezidenty čtyř současných kandidátských zemí pro vstup do NATO – Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie a Makedonie. Mezi dalšími zahraničními hosty bude také předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy a turecký ministr pro záležitosti EU.

NATO Parliamentary Assembly, 58th Annual Session, Prague 2012

Parliament of the Czech Republic, both chambers, Chamber of Deputies and Senate, will host 58th Annual Session of NATO Parliamentary Assembly, on November 9 - 12, 2012.

Venue

Session will take place at Prague Congress Centre.
How to get there | Virtual Tour

Press Programme

Press Programme (PDF, 260 KB)

Accreditation

In order to receive accreditation, media representatives must fill in an accreditation form no later than Wednesday 7 November.

Presscentre

Presscentre at the Chamber of Deputies provides press and media with complete support.

Contact Information

Kancelar Poslanecke snemovny,
Snemovni 4,
118 26 Praha 1

Tel.: (+420) 257174202-3
E-mail: press@psp.cz
Fax: (+420) 257 533 903

NATO Parliamentary Assembly

Chamber of Deputies

Senate