Sněmovní tisk 537
Zákon o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 537.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 554. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 02.11.1993 v 14.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 631.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 9.11.1993 schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 29. 11. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 283/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla, Státní správa a justiceISP (příhlásit)