Sněmovní tisk 521
Novela z. o službě státních zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 521/0 dne 23. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 820).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 8. 2008 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 12, usnesení č. 863).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 8. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 312/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 312/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 9. 2008 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 483).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 9. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 10. 2008.

Zákon vyhlášen 20. 10. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 381/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)