Sněmovní tisk 483
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Stav projednávání ke dni: 26. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 483/0 dne 15. 5. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 651).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 483/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 483/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 20 (4. září 2019)
Hospodářský výbor
č. 31, upravená (4. září 2019)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 12 (3. září 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3217Jana Mračková Vildumetzová15441-23234.odt (11 KB)22. 8. 2019 v 11:40:20


Deskriptory EUROVOCu: emisní povolenka, obchodování s emisemi, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, systém EU pro obchodování s emisemi, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)