Sněmovní tisk 354
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

Stav projednávání ke dni: 19. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Volný J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 354/0 dne 12. 12. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 354/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Marian Jurečka a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 467).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 467).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 43/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 3. 2019 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 43/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 7. schůze Senátu (od 20. 3. 2019) jako bod č. 12.


Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, náhrada škody, ochrana zvířat, ptáci, škodaISP (příhlásit)