Sněmovní tisk 353
Novela z. o zemědělství

Stav projednávání ke dni: 26. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kott J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 12. 12. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 353/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 27. schůze (od 5. března 2019).Deskriptory EUROVOCu: národní zemědělská politika, podpora podnikání, podpora zemědělství, státní podporaISP (příhlásit)