Sněmovní tisk 2073
Zákon - novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 12. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24902073/0 dne 15.01.1996.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2073/1, který byl rozeslán 8. 2. 1996 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona schválen.Hesla věcného rejstříku: Restituce, Vztahy vlastnickéISP (příhlásit)