Sněmovní tisk 1020
Novela z. o ověřování střelných zbraní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1020/0 dne 15. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Lhota a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2010 na 69. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1584).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1020/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1020/2, který byl rozeslán 10. 3. 2010 v 15:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 1632).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 3. 2010.
  Zákon Senátem schválen 21. 4. 2010.

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 148/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, kontrola vývozu, nebezpečná látka, osobní zbraň, řízení výroby, střelná zbraň a střelivo, úrazová prevence

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)