Sněmovní tisk 98
Novela z. o hornické činnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 18. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 15. 2. 2018.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pustějovský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).Deskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, důlní provoz, Evropská unie, kontrola provozu, národní implementace práva Společenství, těžební průmysl, výbušnina

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)