Sněmovní tisk 97
Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

Stav projednávání ke dni: 18. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min.financí,min.zahr.věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 97/0 dne 15. 2. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, členská země Eurozóny, eurozóna, finanční spolupráce, Hospodářská a měnová unie, jednotná měnová politika, koordinace politik v Evropské měnové unii, měnová politika, nečlenská země EurozónyISP (příhlásit)