Sněmovní tisk 96
Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy

Stav projednávání ke dni: 22. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

  • PS

    předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 2. 2018 jako senátní tisk 237/0.

  • O

    Organizační výbor dne 9. 3. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

  • V
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2018 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 237/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, opatření na kontrolu znečištění, škodliviny, znečišťování atmosféry, znečišťování překračující hranice, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)