Sněmovní tisk 95
Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 95/0 dne 14. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Kobza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 7 (28. března 2018)

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 2. 2018 jako senátní tisk 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 3. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, GhanaISP (příhlásit)