Sněmovní tisk 89
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Pastuchová, Helena Válková, Radka Maxová, Patrik Nacher, David Kasal, Karel Rais, Rostislav Vyzula, Martin Kolovratník, Jaroslav Bžoch) předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pastuchová J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 15. 2. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 89/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro sociální politiku
č. 13 (21. června 2018)


Deskriptory EUROVOCu: chudoba, sociální dávky, sociální služby, sociální transfer, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)