Sněmovní tisk 79
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 8. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 150).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 79/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
543Petr Sadovský12767-18661.docx (15 KB)10. 4. 2018 v 10:19:32
689Helena Válková12913-18887.doc (45 KB)3. 5. 2018 v 14:03:01
769Marek Benda12993-19012.docx (13 KB)18. 5. 2018 v 15:31:39
770Marek Benda12994-19013.docx (12 KB)18. 5. 2018 v 15:32:35


Deskriptory EUROVOCu: fyzické násilí, implementující opatření státu, korupce, mezinárodní trestní právo, praní špinavých peněz, právo na spravedlnost, terorismus, trestní právo, trestný čin proti osobám, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)