Sněmovní tisk 76
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolovratník M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 76/0 dne 1. 2. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 76/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2., 6. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 133).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/6 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/7 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 12 (5. června 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
489Jan Birke12713-18537.docx (19 KB)21. 3. 2018 v 17:37:24


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, energetický průmysl, inženýrské stavby, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční stavby, stavebnictví, veřejné stavitelství, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)