Sněmovní tisk 75
Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

Stav projednávání ke dni: 19. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 75/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Mikuláš Peksa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 1. 2018 jako senátní tisk 231/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 2. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2018 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 231/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Austrálie, dohoda o spolupráci, Evropská unie, rámcová dohodaISP (příhlásit)