Sněmovní tisk 74
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU

Stav projednávání ke dni: 22. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna



Související tisky: 72 (Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech), 73 (Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, oprávnění k výkonu služby, překlad, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (6)

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 74/1 dne 15. 3. 2018.

Navržené změny předpisů (6)



ISP (příhlásit)