Sněmovní tisk 74
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
987Adam Vojtěch13211-19371.docx (20 KB)14. 6. 2018 v 11:57:13
1481Helena Válková13705-20295.doc (244 KB)19. 10. 2018 v 19:53:07


Související tisky: 72 (Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech), 73 (Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, oprávnění k výkonu služby, překlad, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (6)

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 74/1 dne 15. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 245).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/5 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
987Adam Vojtěch13211-19371.docx (20 KB)14. 6. 2018 v 11:57:13
1481Helena Válková13705-20295.doc (244 KB)19. 10. 2018 v 19:53:07

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)