Sněmovní tisk 73
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU

Stav projednávání ke dni: 22. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovnaSouvisející tisk: 74 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: ochrana dat, ochrana soukromí, osobní údaje, překlad, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudek, zpracování informacíISP (příhlásit)