Sněmovní tisk 73
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 244).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1480Helena Válková13704-20294.doc (239 KB)19. 10. 2018 v 19:52:20
1630Helena Válková13854-20510.doc (48 KB)9. 11. 2018 v 07:43:00
1715Jakub Michálek13939-20633.docx (8 KB)19. 11. 2018 v 15:43:32
1765Jakub Michálek13989-20712.docx (15 KB)27. 11. 2018 v 12:30:11


Související tisk: 74 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, překlad, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudek, zpracování informacíISP (příhlásit)