Sněmovní tisk 71
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 22. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 2 (20. března 2018)


Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, konkurz, solventnost, úvěr, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)