Sněmovní tisk 71
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 21. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 149).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 19. schůze (od 11. září 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Ústavně právní výbor
č. 25 (26. září 2018)
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 7 (20. září 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
866Jana Levová13090-19153.docx (49 KB)30. 5. 2018 v 11:27:09
883Jana Levová13107-19179.docx (43 KB)30. 5. 2018 v 18:29:40
1189Patrik Nacher13413-19785.doc (59 KB)29. 8. 2018 v 16:39:16
1190Patrik Nacher13414-19786.doc (50 KB)29. 8. 2018 v 16:39:46
1191Patrik Nacher13415-19787.doc (96 KB)29. 8. 2018 v 16:40:10
1259Kateřina Valachová13483-19886.docx (27 KB)10. 9. 2018 v 20:06:17
1260Kateřina Valachová13484-19887.docx (25 KB)10. 9. 2018 v 20:08:56
1325Jan Farský13549-20025.docx (19 KB)21. 9. 2018 v 14:29:42
1326Jan Farský13550-20026.docx (17 KB)21. 9. 2018 v 14:30:56
1327Jan Farský13551-20027.docx (17 KB)21. 9. 2018 v 14:31:18


Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, konkurz, solventnost, úvěr, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)