Sněmovní tisk 71
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 21. listopadu 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 149).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/6, který byl rozeslán 9. 10. 2018 v 9:01.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 71/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 371).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
866Jana Levová13090-19153.docx (49 KB)30. 5. 2018 v 11:27:09
883Jana Levová13107-19179.docx (43 KB)30. 5. 2018 v 18:29:40
1189Patrik Nacher13413-19785.doc (59 KB)29. 8. 2018 v 16:39:16
1190Patrik Nacher13414-19786.doc (50 KB)29. 8. 2018 v 16:39:46
1191Patrik Nacher13415-19787.doc (96 KB)29. 8. 2018 v 16:40:10
1259Kateřina Valachová13483-19886.docx (27 KB)10. 9. 2018 v 20:06:17
1260Kateřina Valachová13484-19887.docx (25 KB)10. 9. 2018 v 20:08:56
1325Jan Farský13549-20025.docx (19 KB)21. 9. 2018 v 14:29:42
1326Jan Farský13550-20026.docx (17 KB)21. 9. 2018 v 14:30:56
1327Jan Farský13551-20027.docx (17 KB)21. 9. 2018 v 14:31:18
1363Dominik Feri13587-20104.doc (43 KB)1. 10. 2018 v 21:13:24
1364Dominik Feri13588-20105.doc (45 KB)1. 10. 2018 v 21:13:33
1366Marek Výborný13590-20107.docx (17 KB)2. 10. 2018 v 09:30:33
1367Marek Výborný13591-20108.doc (41 KB)2. 10. 2018 v 09:31:56
1375Jan Bauer13599-20120.docx (21 KB)2. 10. 2018 v 13:54:47
1376Pavel Blažek13600-20121.docx (22 KB)2. 10. 2018 v 14:02:39
1377Pavel Blažek13601-20122.docx (19 KB)2. 10. 2018 v 14:06:23
1380Dominik Feri13604-20127.doc (39 KB)2. 10. 2018 v 14:38:17
1388Jan Chvojka13612-20136.docx (37 KB)2. 10. 2018 v 19:44:08
1389Zuzana Ožanová13613-20137.docx (25 KB)3. 10. 2018 v 08:50:07
1390Zuzana Ožanová13614-20138.docx (31 KB)3. 10. 2018 v 08:52:59
1410Marek Benda13634-20161.doc (54 KB)3. 10. 2018 v 09:54:21
1413Dominik Feri13637-20165.doc (34 KB)3. 10. 2018 v 12:18:18
1426Kateřina Valachová13650-20186.docx (22 KB)3. 10. 2018 v 18:07:03
1433Petr Sadovský13657-20196.docx (17 KB)5. 10. 2018 v 12:33:12


Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, konkurz, solventnost, úvěr, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)