Sněmovní tisk 69
Novela z. o majetku České republiky

Stav projednávání ke dni: 22. dubna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 69/0 dne 30. 1. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2018 jako tisk 69/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, správní odpovědnost, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)