Sněmovní tisk 67
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EU

Stav projednávání ke dni: 22. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 25. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 147).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
   č. 7, zrušeno (28. března 2018)


Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, volný pohyb pracovníků, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)