Sněmovní tisk 66
Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajištění půjčky ČNB pro MMF

Stav projednávání ke dni: 19. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 6 (14. března 2018)
č. 7 (28. března 2018)


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, Česká republika, Mezinárodní měnový fond, záruka úvěruISP (příhlásit)