Sněmovní tisk 648
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2018 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2018 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 11. 2019 jako tisk 648/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 14. 11. 2019 (usnesení č. 236).

  • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)