Sněmovní tisk 644
Novela z. o technických požadavcích na výrobky - EU

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 644/0 dne 13. 11. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 24. 11. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: dokumentace, normalizace, prostředky zdravotnické techniky, technická norma, 2031 uvádění na trh

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)