Sněmovní tisk 640
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 640/0 dne 11. 11. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 2019.

Další projednávání možné od 14. 12. 2019.

Zařazeno na program jednání vlády 9. 12. 2019.Deskriptory EUROVOCu: pracovní doba, pružná pracovní doba, zákoník práce, zkrácení pracovní doby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)