Sněmovní tisk 626
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Stav projednávání ke dni: 17. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Dolínek, Ondřej Veselý, Antonín Staněk, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Dolínek P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 21. 10. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2019.

Další projednávání možné od 22. 11. 2019.

Zařazeno na program jednání vlády 18. 11. 2019.Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)