Sněmovní tisk 625
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Stav projednávání ke dni: 17. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 625/0 dne 18. 10. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2019.

Další projednávání možné od 22. 11. 2019.

Zařazeno na program jednání vlády 18. 11. 2019.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, parafiskalita, pracující chudí, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná službaISP (příhlásit)