Sněmovní tisk 62
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 24. 1. 2018 jako tisk 62/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Zpravodajem určena Miroslava Němcová.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 19. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)