Sněmovní tisk 60
Úml.Rady Evropy o komp.příst.k ochraně,bezp.při sport.akcích

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 60/0 dne 22. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Bc. Jaroslav Bžoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 1. 2018 jako senátní tisk 230/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 230/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2018 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 230/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 13. schůze Senátu (od 4. 4. 2018) jako bod č. 12 (žádost o projednání jako 4. bod odpoledního jednání prvního dne jednání).Deskriptory EUROVOCu: evropská konvence, chuligánství, Rada Evropy, ratifikace dohody, sport, sportovní událostISP (příhlásit)