Sněmovní tisk 591
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 23. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: Koten R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 591/0 dne 12. 9. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0591.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 9. 2019. Vláda zaslala stanovisko 11. 10. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 10. 2019 jako tisk 591/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: porušení domovní svobody, sebeobrana, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)