Sněmovní tisk 589
Novela z. o námořní plavbě - EU

Stav projednávání ke dni: 23. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 11. 9. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2019 (usnesení č. 218). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: lodní vlajka, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo, pracovní právo, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)