Sněmovní tisk 581
Novela z. o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 21. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, farmaceutický výrobek, farmacie, tržní intervence, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)