Sněmovní tisk 58
Sml.mezi ČR a Vietnamem o předávání odsouzených osob

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 58/0 dne 18. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 1. 2018 jako senátní tisk 229/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 229/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2018 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 229/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 13. schůze Senátu (od 4. 4. 2018) jako bod č. 8.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, politika spolupráce, soudní spolupráce, VietnamISP (příhlásit)