Sněmovní tisk 576
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.

Stav projednávání ke dni: 21. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: informační systém, internet, legislativa, úřední list, územní samospráva

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)