Sněmovní tisk 57
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Stav projednávání ke dni: 18. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 57/0 dne 18. 1. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).Deskriptory EUROVOCu: evropský zatýkací rozkaz, politika spolupráce, přeshraniční spolupráce, soudní spolupráce, spolupráce v oblasti justice, trestní právo

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)