Sněmovní tisk 56
Novela z. o převodu vlastnického práva

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).Deskriptory EUROVOCu: byt, bytová politika, družstevní dům, osobní vlastnictví, převod vlastnictví, rodinný dům

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)