Sněmovní tisk 558
Písemná interpelace V.Kovářové na R.Plagu ve věci nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ

Dokument

Autor: Ing. Věra Kovářová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu ve věci nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ
Adresát: Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Podáno dne: 25.07.2019
Odesláno adresátovi:
O zařazení na schůzi požádáno dne: 5.06.2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 7. 2019 jako tisk 558/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 12. 9. 2019
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)