Sněmovní tisk 544
Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU - EU

Stav projednávání ke dni: 23. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 544/0 dne 9. 7. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Bc. Iva Kalátová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: dvojí zdanění, evropská daňová spolupráce, fiskální politika, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)