Sněmovní tisk 54
Novela z. - správní řád

Stav projednávání ke dni: 24. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 15. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Netolický M., Línek R..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 16. 1. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 2. 2018 jako tisk 54/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 130).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 54/4, který byl rozeslán 25. 5. 2018 v 13:29.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 54/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 268).Deskriptory EUROVOCu: neutralita, povinnosti úředníka, správní řízení, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)