Sněmovní tisk 536
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Stav projednávání ke dni: 19. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 28. 6. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 536/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: hlasovací lístek, hlasování, korespondenční hlasování, parlamentní volby, pracovník v zahraničí, prezidentské volby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)