Sněmovní tisk 53
Sml.mezi ČR a vl.Rep.Kazachstán o spol.v boji proti tr.činn.

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 12. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Karel Krejza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 1. 2018 jako senátní tisk 228/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 1. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 228/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 228/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 13. schůze Senátu (od 4. 4. 2018) jako bod č. 11 (žádost o projednání jako 3. bod odpoledního jednání prvního dne jednání).Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, Kazachstán, právní pomoc, trestná činnost, trestní stíháníISP (příhlásit)